Ayşen Binen

Ayşen Binen

2008 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu olan Ayşen BİNEN, 2009 yılından 2012 yılı ortasına kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Referans Birimi’nde hizmet vermiştir. Bu sürede referans Birimi görevlerinin yanı sıra İYTE Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin sorumluluğunu, süreli yayınlar birimine ilişkin görevleri yürütmüştür.

2010 yılı Şubat ayından 2017 yılı Nisan ayına kadarki dönemde ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) gönüllü olarak çeşitli içeriklerdeki veri tabanlarının sorumluluğunu ve 2015-2017 yılları arasında ANKOS Halkla İlişkiler Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmüş, bu görevlerin yanı sıra 2014-2017 yılları arasında ANKOSLink Konferansları için kurulan Organizasyon Komitesi’nde görev almıştır.

Ayşen BİNEN, Haziran 2012-Kasım 2016 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Kataloglama ve Sınıflama Birimi’nde görev yapmıştır.

BİNEN, Kasım 2016 tarihinden itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Referans Kütüphanecisi olarak görev yapmaktadır; aynı zamanda İYTE Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi, İYTE Araştırma Bilgi Sistemi ve Süreli Yayınlar sorumluluğunu yürütmektedir. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 2019 yılında kurulan Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu’nda görev yapmaktadır.