Begüm Yavuz

Begüm Yavuz

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde lisans eğitimini; 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010-2012 tarihleri arasında EBSCO Information Services firmasında müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışmıştır. 2012-2021 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kütüphaneci olarak çalışmıştır. Bu süreçte; ANKOS’ta veritabanı yöneticisi olarak; Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görevler almıştır. 2021 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bilimsel İletişim Birimi’nde veri yöneticisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte Yüksek Öğretim Kurulu bünyesindeki “Türkiye Açık Veri ve Araştırma Verileri Görev Gücü” alt çalışma grubunun bir üyesidir.