Özlem Özkan

Özlem Özkan

Dr. Özlem ÖZKAN Berlin Max Delbrück Center’da Research Data Manager olarak çalışmaktadır. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra, Tıp Bilişimi yüksek lisans ve doktorasını yine ODTÜ Enformatik Enstitüsünde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimi sırasında Kopenhag ve Heidelberg Üniversitelerinde çeşitli projelere dahil olmuştur. Araştırma alanları elektronik ve mobil sağlık uygulamaları, sağlık ve genetik bilginin gizliliği ve güvenliği konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak, sonrasında Berlin KPMG şirketinde Data Scientist olarak çalışmıştır. Yer aldığı Research Data Manager pozisyonunda özellikle hassas verinin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması üzerine projeler yönetmiş ve kişisel verilerin güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin farkındalığını arttırmayı hedeflemiştir.