Tuğkan Tuğlular

Tuğkan Tuğlular

Tuğkan Tuğlular lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden almıştır. Doktora çalışmaları sırasında ABD’nde Purdue Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. 2000 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Yardımcı Doçent olmuştur. 2003-2007 yılları arasında aynı üniversitede Bilgi İşlem Yöneticiliği yapan Tuğlular, 2010-2014 yılları arasında Bilgi Teknolojileri Rektör Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında İzmir’de gerçekleştirilen 40 ülkeden 450 kişinin katıldığı Bilgisayar Yazılım ve Uygulamaları Konferansı’nda (Computer Software Applications Conference – COMPSAC) Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aynı yıl İzmir Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan “İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi” proje liderliği görevini üstlenmiştir. 2013-2018 yılları arasında İzmir tekno-girişimcilik ekosistemin güçlenmesi için yoğun olarak çalışmıştır. 2018 yılında Doçentlik ünvanını alan Tuğkan Tuğlular, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde hem Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda hem de Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nda görev almaktadır. Akademik uzmanlık alanları arasında bilgi güvenliği, yazılım kalite güvence süreci, yazılım sınama ve güvenilir yazılım geliştirme olan Tuğkan Tuğlular’ın yetmiş beşin üzerinde ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.