Yasemin Türkyılmaz-van der Velden

Yasemin Türkyılmaz-van der Velden

Dr. Yasemin Türkyılmaz-van der Velden, Hollanda Delft Teknik Üniversitesi Makine, Denizcilik ve Malzeme Mühendisliği Fakültesinde Veri Yöneticisi (Data Steward) olarak çalışmaktadır. ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden lisansını aldıktan sonra Hollanda’ya giderek Radboud Üniversitesi’nde “Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları’’ isimli yüksek lisans programını tamamlamıştır. Sonrasında yine Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezinde moleküler genetik alanında doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 2018’den beri Veri Yöneticisi olarak çalıştığı mevcut pozisyonunda araştırmacıları araştırma verisi yönetimi, tekrarlanabilir araştırma, açık bilim, akademik ahlak ve kişisel veri korunması alanlarında iyi uygulamalar konusunda desteklemekte ve eğitmektedir. Yer aldığı Veri Yöneticiliği (Data Stewardship) projesi alanında öncü olmakla beraber son dönemde önemi ortaya çıkan ve özellikle fon veren kuruluşlar tarafından desteklenen ve talep edilen açık bilim, FAIR prensipleri ve veri yönetimi konularındaki farkındalığı arttırarak ve bu konuların pratikte uygulanması için araştırmacılara gerekli olan destek ve eğitimleri sunarak kültürel bir değişimi sağlamayı hedeflemektedir.