UAVS Konuları

 • Araştırma verisi nedir?
 • Açık veri nedir?
 • Araştırma verisi yönetimi nedir?
 • Veri yönetim planı oluşturma
 • Hassas veri nedir?
 • Veri koruma nedir?
 • Bir üniversitede veri akışları nasıl olmalıdır?
 • Veri yöneticisi nedir? Görevleri nelerdir?
 • Veri ile ilgili altyapılar
 • FAIR ilkeleri
 • Veri paylaşımı ve açık lisanslar
 • Üniversitelerdeki uygulama örnekleri
 • TÜBİTAK ve araştırma verisi