Orçun Madran

Orçun Madran

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Eğitim Teknolojileri alanında “Açık Eğitim Kaynakları (AEK) için Semantik Üst Veri Modeli Tasarımı” başlıklı doktora tez çalışmasına devam etmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Temel çalışma alanları, açık bilim, açık erişim, açık lisanslar ve açık eğitimdir. Programlama dilleri, ileri programlama ve veri tabanı yönetim sistemleri konularında dersler vermektedir.

1999 yılında Atlantik LTD kurucu ortağı olarak başlayan bilişim serüveni, 2005 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlaması ile akademik alanda devam etmiştir. 2011 – 2013 yılları arasında  Atılım Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi (ETPO) Müdürü olarak görev yapmıştır.

Creative Commons Türkiye Şubesi Lideri olarak açık lisans ve açık kültür ile ilgili Türkiye’deki çalışmaları koordine etmektedir.

Kurucu ortağı olduğu “Bisiklet Akademisi“, “Triatlon Akademisi” ve “Herkes için Bisiklet” markaları ile Türkiye spor sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurucu üyeler arasında yer aldığı “Bisiklet Spor Kulübü Derneği” bünyesinde bisiklet aktivisti olarak sivil toplum çalışmaları içinde yer almaktadır.