Cihan Doğan

Cihan Doğan

Selahattin Cihan Doğan, Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon anabilim dalından mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır.  Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Danışma ve Eğitim, Kataloglama birimlerinde görev aldıktan sonra  kütüphane bünyesinde Bilgi Teknolojileri Biriminin kurulması ve yönetimi görevlerini üstlenmiştir. Halen Bilgi Teknolojileri Birimi sorumluluğunu yürütmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımlar, kütüphane otomasyon sistemleri, kurumsal arşiv yazılımları ilgi alanları olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu “Açık Bilim” projesi ve “Türkiye Açık Veri ve Araştırma Verileri Görev Gücü” alt çalışma grubunda görev almaktadır.