Çiğdem Yıldırım

Çiğdem Yıldırım

Çiğdem Yıldırım, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Kıdemli Araştırma ve Referans Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi’nde İstanbul Araştırmaları üzerine yüksek lisans yaptı. Başta Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üniversite üyelerine araştırma desteği, elektronik kaynaklar, akademik yazım, açık erişim yayıncılık, referans yönetim araçları ve araştırma veri yönetimi konusunda destek ve kütüphane eğitimleri vermektedir. Talep üzerine öğretim üyeleri, araştırma grupları, bölümler ve Koç Üniversitesi için araştırma performans raporları hazırlamaktadır. Açık erişim politikası, prosedürleri ve hizmetleri geliştirmeye yardımcı olmak için Kütüphane Açık Erişim Ekibi’nin bir üyesidir. Şu sıralar, 2022-2025 eylem planlarını belirleyerek, üniversitenin araştırma veri yönetimi projesi için bir yol haritası hazırlamak üzere Koç Üniversitesi Dijitalleşme Programı-Araştırma Veri Yönetimi Görev Gücü grubunda çalışıyor. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu bünyesindeki “Türkiye Açık Veri ve Araştırma Verileri Görev Gücü” alt çalışma grubunda Koç Üniversitesi’ni temsilen araştırma veri yönetimi çalışmalarını sürdürmektedir.