Zeynep Ayata

Zeynep Ayata

Zeynep Ayata Oxford Üniversitesi’nin Felsefe, Siyaset ve İktisat bölümünden lisans derecesini almıştır. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Hukuk Fakültesinden 2006 yılında mezun olmuştur (LLB). Daha sonra Avrupa Kolejinin Avrupa Hukuku Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2014 yılında Ankara Üniversitesinde özel hukuk doktora derecesini almıştır. Zeynep Ayata, 2014 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Araştırmaları rekabet hukuku, Avrupa Birliği hukuku, dijitalleşme ve inovasyonun hukuk üzerindeki etkilerine yoğunlaşmaktadır ve bu konularda pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. 2014’den bu yana Koç Üniversitesi Kütüphane Danışma Kurulu’nda görev yapmakta ve Açık Bilim çalışmalarına da katkı sunmaktadır.